Datacenter

 

Ett datacenter (DC) kan definieras som en anläggning som används för att hysa datasystem och tillhörande komponenter, till exempel tele, data och lagringssystem. Ett DC innehåller i allmänhet backup nätaggregat, redundanta datakommunikationsförbindelser, luftkonditionering, brandsläckning och säkerhetsanordningar. De flesta organisationer har ett datacenter, även om det kan refereras till som en server rum eller ett datarack.

Att bygga ett datacenter är en komplex verksamhet som inbegriper många olika livskraftiga konfigurationer och alternativ för anpassning och utformning av stödjande system. De grundläggande kraven på datacenter anges i standarder såsom ANSI-TIA/EIA 942A och andra standarder som rör datakommunikation och system. Som redan nämnts, är att bygga datacenter en mycket komplicerad process som kräver kunskap om andra discipliner, kylsystem, kraftsystem, säkerhetsutrustning åtkomst, övervakning och tillsyn. Brandsäkra kablar till ett DC är en punkt som oftast glöms bort.

ARMTEEL ser till att ni får rätt lösning som även inkluderar belysning som inte stör datatrafik, inte belastar el system onödigt mycket och inte kräver mer kyla för att hålla rätt temperatur i DC, serverrum och data rack.