TJÄNSTER

Vi tillhandla håller ett antal tjänster
  • Certifiering av installatörer
  • Projektering
  • Utbildning
  • Specifikation av system och produkter
  • Konsulttjänster
  • Rådgivning
    Vid upphandling av systemlösningar kan det behövas en förstudie så att rätt produkter används vid installation. Vi hjälper gärna till med förstudier.

Om ni är intresserad av en tjänst, kontakta oss gärna.